Close

Nyomtatható változat

Webshop neve: www.megapeca.hu

E-mail: info@megapeca.hu

Telefonszám: 06 76 411 372

Cégnév: Megapeca Kft.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Megapeca Kft. (cím: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 86/B., e-mail: info@megapeca.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

.................................................................................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:.....................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) neve: .....................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) címe:......................................................................................................................................................................................

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

.................................................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ......................................................................................................................

Kelt


Close